top of page

Vergunnings-aanvragen

Vergunning, Instemmingsbesluit en leges


Wanneer we kabels en leidingen in openbare (gemeente)grond willen aanleggen is daar toestemming voor nodig. Dit kan een Graafvergunning of een Instemmingsbesluit zijn. Met deze vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen aan de uitvoering van de werkzaamheden. Wilt u kabels of leidingen in de grond aanbrengen dan nemen wij dit voor u uit handen. Wij weten de regels waardoor het aanvragen van een vergunning en Besluit tot Instemming voldoet aan de laatste stand van de wet. In ons voorstel nemen wij alles 'uit handen'. Van standaard vergunning met voorwaarden, tot meldingsformulieren en nacontrole. Ook het op to date brengen van uw Telecomverordening kunnen wij voor u opstellen.

 

Daarnaast kunnen gemeentes leges heffen op het afgeven van een Graafvergunning of Instemmingsbesluit. Wij laten u graag zien hoe u de leges kostendekkend maakt.

 

Opvragen van klic melding en de verwerking van gegevens op tekening
Bij de voorbereiding van een project is het belangrijk te weten wat er in de ondergrond zit.  Om ervoor te zorgen dat er geen vertraging optreedt in de voorbereiding en uitvoering is de ligging ervan belangrijk. Het opvragen van kabels en leidingen door middel van een klic melding kost tijd. Het verwerken van de enorme stapels tekeningen zo mogelijk nog meer. Kostbare tijd die u als ondernemer beter kan besteden. Laat ons dit werk voor u verrichten. Wij doen dit snel en vakkundig. Vraag naar de gunstige mogelijkheden.

bottom of page